Doradcy24 — Company card

company Doradcy24
full company name Doradcy24 S.A.
country of risk Poland
industry Financial institutions
web http://doradcy24.pl/

Profile

Marka Doradcy24 powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie kompleksowego i profesjonalnego doradztwa w obszarze finansów osobistych. Dotychczasowe doświadczenia z rynku pośrednictwa finansowego utwierdziły nas w przekonaniu, że klienci poszukują doradztwa finansowego nastawionego na rozwiązywanie ich problemów finansowych, a nie doradztwa opartego na sprzedaży im kolejnego produktu finansowego. Dlatego od początku działalności naszym celem jest stworzenie właściwej relacji pomiędzy klientem, a doradcą. Relacji opartej o zasady partnerstwa i wzajemnego zaufania.
Show full profile info

Outstanding bond issues amount

Сurrency Outstanding bond issues Cumulative volume
PLN 1 300 000

Debentures

Issue Volume, mln Status
Doradcy24, 6% 21feb2019, PLN (C) 0 PLN outstanding