Default

Please, wait...

Issuer:

Type of obligation:
Type of security:
Issue status:

Scheduled due date:

Restructuring:

Reset form

Found: 161

Summary data (amount) (amount):
issues - 161; issuers - 56;
Default - 138; Technical default - 23;
Technical default - 0; Delay in offer execution - 0;

Volume:
USD690,000,000
PLN1,814,012,778
EUR410,000,000
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
Redemption
**/**/****
Default
No
** *** ***.**
PLN
PLSBRIR*****
Polish banking watchdog KNF reported on Nov 24, 2015 that it intends to file a bankruptcy motion against the largest Polish cooperative bank, SK Bank, based in Wolomin, as its assets were insufficient to cover its liabilities.
Coupon
**/**/****
Default
No
** *** ***.**
PLN
PLSBRIR*****
Polish banking watchdog KNF reported on Nov 24, 2015 that it intends to file a bankruptcy motion against the largest Polish cooperative bank, SK Bank, based in Wolomin, as its assets were insufficient to cover its liabilities.
Coupon
**/**/****
Default
No
** *** ***.**
PLN
PLSBRIR*****
Polish banking watchdog KNF reported on Nov 24, 2015 that it intends to file a bankruptcy motion against the largest Polish cooperative bank, SK Bank, based in Wolomin, as its assets were insufficient to cover its liabilities.
Redemption
**/**/****
Default
No
* *** ***.**
PLN
PLHGNKA*****
Kerdos Group files for bankruptcy with liquidation of assets
Redemption
**/**/****
Default
No
** *** ***.**
PLN
PLHGNKA*****
Kerdos Group files for bankruptcy with liquidation of assets
Redemption
**/**/****
Default
* *** ***.**
No
* *** ***.**
PLN
PLPLBRD*****
Zarząd Polbrand Sp. z o.o. przekazuje do wiadomości, otrzymane w dniu 14.12.2016 roku postanowienie w sprawie ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zawiadomienie o terminie rozprawy w sprawie z wniosku Polbrand Sp. z o.o. w przedmiocie otwarcia postepowania sanacyjnego.
Redemption
**/**/****
Technical default
* *** ***.**
No
* *** ***.**
PLN
Zarząd VEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 20.03.2017r. minął termin spłaty obligacji serii D, o przydziale których Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 16/2014. Zarząd Emitenta dołoży starań, aby wszystkie zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane w najbliższym możliwym terminie. Przyczyną braku spłaty jest brak płatności od spółek w Hongkongu i Shenzhen, w których Emitent posiada udziały.
Redemption
**/**/****
Technical default
* *** ***.**
No
* *** ***.**
PLN
Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji _\\\\\\\"Emitent\\\\\\\", \\\\\\\"Spółka\\\\\\\"_ informuje, że wykup i wypłata odsetek za ósmy okres odsetkowy od obligacji serii H1 przypadających na dzień 06 lutego 2017 roku nastąpi w innym terminie niż wskazany w Warunkach Emisji Obligacji serii H1. Opóźnienie w wypłacie odsetek ma związek z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy z dnia 18.01.2017 r. o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. Przedmiotową informację Spółka upubliczniła w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2017 z dnia 18.01.2017 r.
Redemption
**/**/****
Default
No
*** *** ***.**
USD
US*****BAC**
Bankruptcy
Redemption
**/**/****
Default
No
*** *** ***.**
USD
US*****BAD**
Bankruptcy
Redemption
**/**/****
Default
No
* *** ***.**
PLN
PLBOMAX*****
Zarząd BIOMAX S.A. z siedzibą w Gdyni _Spółka, Emitent_ informuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A ich wykup powinien nastąpić w dniu 11 stycznia 2017 r wraz z wypłatą odsetek za ostatni okres. Zarząd Emitenta informuje że Spółka nie dysponuje środkami pozwalającymi na terminowy wykup obligacji. Wykup obligacji serii A i serii B wraz odsetkami za ostatni okres odsetkowy oraz odsetkami ustawowymi za zwłokę nastąpi w terminie do 10 marca 2017 r. ze środków pozyskanych w wyniku prywatnej emisji akcji serii I. Spółka w dniu 31 grudnia 2016 r informowała raportem ESPI nr 2/2016 o podpisaniu listu intencyjnego z inwestorem w sprawie emisji akcji serii I w wysokości 31 000 000 akcji. Zarząd Emitenta chce przeprosić Obligatariuszy za zaistniałą sytuację i dołoży wszelkich starań aby wykup obligacji wraz z wszystkim odsetkami nastąpił jak najszybciej przed dniem 10 marca 2017 r.
Redemption
**/**/****
Default
* *** ***.**
No
* *** ***.**
PLN
PLBOMAX*****
Redemption
**/**/****
Default
No
* *** ***.**
PLN
PLHGNKA*****
Kerdos Group files for bankruptcy with liquidation of assets
Redemption
**/**/****
Default
* *** ***.**
No
* *** ***.**
PLN
PLWDRZW*****
Redemption
**/**/****
Default
** *** ***.**
No
** *** ***.**
PLN
PLWDRZW*****
Redemption
**/**/****
Default
No
* *** ***.**
PLN
PLHGNKA*****
Kerdos Group files for bankruptcy with liquidation of assets
Redemption
**/**/****
Default
No
* *** ***.**
PLN
PLHGNKA*****
Kerdos Group files for bankruptcy with liquidation of assets
Coupon
**/**/****
Default
* *** ***.**
No
* *** ***.**
PLN
PLPTIW******
Coupon
**/**/****
Default
* *** ***.**
No
* *** ***.**
PLN
PLUBTLN*****
Coupon
**/**/****
Default
* *** ***.**
No
* *** ***.**
PLN
PLUBTLN*****
The section displays the up-to-date information on defaults (including technical defaults) and restructuring in the bond and international bond market. Issues can be searched by issuer’s country and region, type of obligation and scheduled performance date. Search results display scheduled and actual obligation performance dates, performance date under “technical default”, amount outstanding. The data can be saved as an Excel document or as a Csv file.